Doyobi Getsuyobi Kayobi
Mokuyobi Nichiyobi
Suiobi Kinyobi
Electroloys