Tete au Romarin Tete au Romarin, Homage to Escoffier, 15" x 11" x 2"